mikrofon
mikrofon
128 kbps MP3 / 64 kbps MP3
rusyn FM

Rádio

Rusyn fm – radio pro šytkych Rusyniv

Na Slovensku majú národnostné menšiny, predovšetkým rusínska, sťažené postavenie voči majoritnej spoločnosti. Nie je to spôsobené len nedostatkami národnostnej politiky zo strany štátu, ale aj v dôsledku vysokej asimilácie s väčšinovým obyvateľstvom. U mladých badať absenciu ovládania jazyka, chýbajú im informácie o Rusínoch. Dnes je väčšina ľudí dostupná na internete, preto chceme využiť túto možnosť a vyplniť medzeru v národnostnom vysielaní rádia na internete.

Projekt sa chce zamerať na vysielanie rusínskeho rádia cez internet na stránkach www.radio.rusyny.org. Spočiatku má ísť o občasné vysielanie, kým sa pripraví ustálená štruktúra programu, technicky zdokonalí vysielanie a personálne zabezpečí chod rádia. Do projektu sa už teraz zapájajú mladí ľudia, aby rádio malo elán, sviežosť a prinieslo tak nový vietor do národnostnej vysielacej štruktúry. Rusíni sú národom, ktorý potrebuje nové myšlienky, nové informácie a projekt vie medzi ľudí dostať toľko informácií, hudby, dokumentov, koľko si ľudia samy budú žiadať. Štruktúra vysielania bude postavená na rozhovoroch so známymi osobnosťami, mládežníckymi aktivistami, krátkym spravodajstvom, ale i hitparádou piesní.

Cieľom projektu je osloviť veľkú komunitu Rusínov žijúcu na Slovensku (odhad 150 000), ale takisto aj zo zahraničia – Ukrajiny, Srbska, Chorvátska, Rumunska, Poľska, dokonca z USA a Kanady.

Plánované obsahové zameranie a náplň vysielania

- rozhovory so známymi Rusínmi

- propagácia podujatí v kultúrnom kaleidoskope

- predstavovanie mladých Rusínov, ktorí majú zaujímavé myšlienky, prácu, hobby

- nahrávanie živých vstupov na podujatiach a následné vysielanie

- hitparády ľudových a moderných rusínskych piesní ako aj svetovej tvorby

- hranie na želanie

- predstavovanie folklórnych kolektívov a tradícií podľa regiónov a výročných zvyklostí

- jazykové okienko

- národnostné správy

- dokumentárne a odborné relácie na témy týkajúce sa života Rusínov

- ranné relácie – vstávajte s Rusínmi

- večerné relácie – zaspávajte s Rusínmi

- vysielanie pre deti

- nedeľné vysielanie – prenosy z liturgií

- rozhlasové súťaže

Na začiatku pôjde o občasné vysielanie, najskôr raz za týždeň a postupne sa bude zvyšovať periodicita vysielania podľa počúvanosti a obľúbenosti. Cieľom je osloviť Rusínov, šíriť o nich povedomie, prebudiť u Rusínov väčší záujem o svoju vlastnú kultúru, jazyk, piesne.

Projekt chce využiť medzeru vysielacích časov, pretože Rusíni požadujú rusínske vysielanie, avšak nedostáva sa im náležitá odpoveď. Rusíni majú málo priestoru na zviditeľnenie sa v rozhlase a televízii, preto myšlienka vlastného internetového rádia je veľmi životaschopná.

Projekt, ktoré autorom je predseda organizácie molodŷ.Rusynŷ, Ing. Peter Štefaňák, PhD., bol podporený grantovou schémou Úrady vlády Slovenskej republiky.

Do kolektívu sa postupne zapojilo niekoľko mladých ľudí s rusínskymi koreňmi a rádio začalo naberať reálne kontúry. Počas tábora „molodŷ.Rusynŷ po rusínsky“ v Starej Ľubovni, bol usporiadaný workshop na tému rusínske internetové rádio. Tento workshop posunul rádio vpred a v bratislavskej miestnej organizácii vznikol názov rádia – rusyn fm, spracovala sa web stránka, fanúšikovská facebooková stránka, logo a pracuje sa na vizuáloch, sloganoch.

Vysielanie začne dňa 3. 12. 2012 o 17.00 dvojhodinovým blokom reportáží, ankiet a informácií na www.radio.rusyny.org. Rádio bude vysielať po rusínsky a hrať bude nielen rusínske ľudové, rusínske moderné piesne, ale aj modernú svetovú muziku. Vysielanie sa bude reprízovať v takých časoch, aby ho bolo možné počúvať aj v USA a Kanade.

Teší sa na vás tím v zložení Tatiana Jurašková, Marek Brieška, Peter Štefaňák, Ľudmila Sekeráková, Michal Pilip, Marianna Knapová, Paula Grobárová, Martin Karaš a Peter Medviď.

Vlastný virtuálny server od 10 € od WebSupport.sk Hosting sponsored by WebSupport.sk